findartinfo.com  findartinfo.com  findartinfo.com 

| More

 

Browse artists whose last name starts with »Y«

Below you can browse the artists by their last name. This is especially useful if you are not quite sure how the artist's name is spelt. When you click on an artist's name, you will automatically access all the artist information (such as art prices, signatures/monograms and photos).

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z   AE   Oe   Aa  

Page 7 of 39

• Yang, Peng (78)
• Yang, Cao (17)
• Yanguas, Manuel De Lambarri
• Yankel, Jacques (1920-)
• Yanling, Ma (1966-)
• Yang, Gao
• Yang, Ying (1953-)
• Yanian, Zhao (1924-)
• Yankel, Jacques(jacob Kikoine) (12) (1920-)
• Yanming, Qi (1907-1978)
• Yang, Xiao
• Yang, Kailiang (1710-)
• Yangguang, Zou Jianping, Li Luming, Xiao Peicang & Yao (78) (1955-)
• Yaniv, Claire (1920-)
• Yanko, Lika
• Yang, Luo (78) (1900-)
• Yangfeiyun,
• Yanin, Anatoli Aleksandrovich (52) (1929-)
• Yankivez, Faith
• Yann, Robert (1901-1994)
• Yang, Sunny Apinchapong (1950-)
• Yang, Franz Motschnig (1951-)
• Yanin, Y.
• Yankilewski, Wladimir (12) (1938-)
• Yann, Jean Claude (1946-)
• Yang, Pei (78) (1971-)
• Yang, Taiyang (78) (1909-2009)
• Yangtze, Tong (1942-)
• Yanke, Pola (1987-)
• Yanky,
• Yang, Fan (1955-)
• Yang, Kwang-ja (1943-)
• Yanima, Puna (1955-)
• Yankilevsky, Vladimir (30) (1938-)
• Yann, Charbonnier (1964-)
• Yang, Chihung (78) (1947-)
• Yang, Wei Tseng
• Yangseob, Shin (132) (1942-)
• Yankarr, Paji Honeychild (19) (1912-)
• Yankovsky,
• Yang, Jun (43) (1975-)
• Yang, Xinglai (1957-)
• Yanghui, Huang (1911-2001)
• Yankai, Tan
• Yankov, M.
• Yang, Yuyu (78) (1926-1997)
• Yang, Pie (78) (1971-)
• Yanglong, Ju (1600-)
• Yankang, Qian
• Yankov, Mikhail Dimitrievich (1887-1970)
• Yang, Rimi
• Yang, Tso Tzu (78) (1850-)
• Yanik, Dorothy
• Yankelevitz, Menucha
• Yann, Taillefer
• Yang, William (1943-)
• Yang, Tze Yun (1954-)
• Yanhong, Ma (1977-)
• Yankel,
• Yanliu, Shang (1875-1963)

Go to page

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>