findartinfo.com  findartinfo.com  findartinfo.com 

| More

 

Browse artists whose last name starts with »U«

Below you can browse the artists by their last name. This is especially useful if you are not quite sure how the artist's name is spelt. When you click on an artist's name, you will automatically access all the artist information (such as art prices, signatures/monograms and photos).

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   V   W   X   Y   Z   AE   Oe   Aa  

Page 18 of 25

• Urbanowicz, Danuta (14) (1923-)
• Urbin, Laure (1868-1949)
• Urbonas, Leonas (1925-)
• Uren, John Clarkson Isaac (9) (1845-1932)
• Urgeghe, Giampaolo
• Urbaniak, Katarzyna (1986-)
• Urbasek, Milos (1932-)
• Urbinas, Friedrich Barozio (1528-1612)
• Urdynska,
• Urfer, Willy (1926-)
• Urbaniak, Alicja Slabon (14) (1962-)
• Urbar, Otto M.
• Urbina, Francisco (1921-2005)
• Urdin, Kiro (6) (1945-)
• Uretz, Viola
• Urbaniec, Maciej (1925-)
• Urbieta, Niceforo
• Urbino, (1929-)
• Urech, Rudolf (33) (1876-1959)
• Urfi, L. (1900-)
• Urbani, Renato Volpini (1934-)
• Urbanski, Z.
• Urbina, F. (17) (1900-)
• Urdiales-urde, Jorge
• Uren, May
• Urbania, R. D. (17) (1900-)
• Urbanski, Szymon (1963-)
• Urbina, Jose Jesus Sanchez
• Urdin, G.
• Uretz, Vi Fogle (1916-2007)
• Urbaniak, Roch
• Urbetis, Konstantin (1905-)
• Urbini, Juan José (151)
• Urech, Rudolf (33) (1888-1951)
• Urfer, Werner (33) (1925-1996)
• Urbanowicz, Jerzy (14) (1924-1968)
• Urbina, Mario (1949-)
• Urculo, Eduardo (15) (1938-2003)
• Uren, Esref (1897-1984)
• Urgeiro, Mota (1946-)
• Urbanowicz, Andrzej (1938-)
• Urbina, Luis (1937-2005)
• Urdhin, Sam
• Uren, Colin
• Urgell, Ricard (15) (1874-1924)
• Urbano, C.
• Urbieta, Jesus (151) (1959-)
• Urbino, Carlo (27)
• Uren, John Clarkson (9)
• Urgdorff, Anna (1900-)
• Urbanowicz, Bohdan Tadeusz (1911-1994)
• Urbina, Firmado
• Urdé, Paul (12) (1800-)
• Uren, J. C.
• Urgell, Modest (1839-1919)
• Urbanowicz, Witold (1931-)
• Urbina, Enrique
• Urdal, Atle (5) (1913-1988)
• Uren, John. C. (9) (1845-1932)
• Urgeiro, Joaquim Mota (1946-)

Go to page